Omdat zorg warm en passend moet zijn
Naar de
hoofpagina
Visie

Ik ben in 1990 begonnen aan de opleiding tot verpleegkundige. Al snel bleek, dat ik een verpleegkundige wilde worden, die oog zou hebben voor mijn individuele cliŽnt. Ik ben een verpleegkundige, die streeft naar perfectionisme, die hoge eisen stelt aan eigen functioneren en ik kan mijn idealen niet los laten of bijstellen.

De Zorgmantel is opgericht op 01-08-2003. Wij verlenen zorg aan cliŽnten met een
persoonsgebonden budget.
Vanaf 1-1-2013 heeft de Zorgmantel een toelating als ZZP-er voor het leveren van
zorg in natura/AWBZ zorg.

Wat mag u van de Zorgmantel verwachten?
  • Creativiteit in de zorg om de cliŽnt zorg op maat te geven, zal hoog in ons vaandel staan
  • Flexibele houding, vaste zorgtijden zijn bespreekbaar en de zorg zal door kleine teams
            geleverd gaan worden
  • Er zal een werkklimaat gecreŽerd worden, waar elke zorgverlener doet waar hij goed
           in is, namelijk kwaliteitszorg leveren

De Zorgmantel staat voor kwaliteit, zorg-op-maat, voldoende tijd en persoonlijke aandacht voor de cliŽnten. Elke cliŽnt is uniek en wij streven erna de zorg af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.

Anne-Marie van den Akker