Omdat zorg warm en passend moet zijn
Naar de
hoofpagina
Wat doet het Zorgkantoor.


De Zorgkantoren moeten zorgen voor de inkoop van voldoende zorg.

Het Zorgkantoor voert de AWBZ namens alle Zorgverzekeraars uit. Voor de AWBZ is Nederland verdeeld in 32 regio's. In elke regio is er 1 zorgkantoor. Daardoor heeft het Zorgkantoor kennis van alles wat met de AWBZ-zorg in de regio te maken heeft.

Het Zorgkantoor maakt afspraken met regionale zorgaanbieders over welke zorg die zullen gaan leveren. Het Zorgkantoor zorgt ook voor de toekenning van persoonsgebonden budgetten.

Het telefoonnummer van Zorgkantoor Midden-Brabant is: 013 - 5376212.
Het telefoonnummer van Zorgkantoor Noordoost Brabant is: 013 - 5377420.