Omdat zorg warm en passend moet zijn
Naar de
hoofpagina
Persoonsgebonden budget (PGB)

In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( AWBZ) verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij ondermeer langdurige ziekte, handicap of ouderdom. De zorg die u nodig heeft, kan rechtstreeks geleverd worden door een zorginstelling. U ontvangt dan de zorg in natura. Maar u kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Het hele proces in een aantal stappen beschreven:
Om in aanmerking te komen voor zorg, moet eerst vastgesteld worden of u inderdaad zorg nodig heeft. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt deze indicatie. Het telefoonnummer in deze regio is: 088-7891630. Veel CIZ's stellen ook de indicatie voor de wet maatschappelijke ondersteuning oa, rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoer, maaltijdenverstrekking, reactieve en sociale activiteiten.

Als de indicatie is gesteld kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
    1. Zorg in natura
    2. Persoonsgebonden budget
    3. Ook een combinatie van zorg in natura en PGB is mogelijk

Met een PGB krijgt u een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen, waarmee u zelf zorg inkoopt. U kunt op die manier veel zelf regelen, zodat u niet afhankelijk bent van de traditionele zorgaanbieders. Wanneer u het prettig vind zelf afspraken te maken met zorgverleners, dan is het PGB misschien iets voor u.

Als door het CIZ is bepaald welke zorg u nodig heeft en u voor het PGB gekozen hebt, stelt het zorgkantoor uw budget officieel vast. U moet een PGB aanvragen bij het zorgkantoor. De betaling van het toegekende PGB gebeurt in voorschotten en stort dit geld op een door u bepaalde bankrekening nummer. U koopt zorg in en u kunt op uw eigen voorwaarden een zorgovereenkomst sluiten met een zorgverlener, die u zelf uitkiest. Een belangrijke voorwaarde is dat u kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt. Zie voor modelovereenkomsten: www.svb.nl/servicecentrumpgb of bel 030-264 82 00.

Verder voert de SVB voor alle budgethouders de volgende taken uit:
Als uw werknemer ziek is, zal de SVB zorgdragen voor de wettelijk verplichte loondoorbetaling. De SVB betaalt het ziektegeld aan u uit. Hierdoor kunt u uw zieke zorgverlener doorbetalen en een vervangende zorgverlener betalen
De SVB beantwoord telefonisch uw vragen op het terrein van arbeidsrecht. Dit telefoonnummer is 030-264 82 00.
De SVB stuurt u modelovereenkomsten toe
De SVB heeft voor alle budgethouders een WA-verzekering en rechtsbijstand afgesloten

U legt verantwoording af. U mag het PGB alleen gebruiken voor de inkoop van zorg.
U moet binnen 8 weken ma afloop van een bevoorschottingsperiode aan het zorgkantoor verantwoording afleggen over uw uitgaven
Tot slot moet u ieder jaar per zorgverlener een opgave formulier voor de belastingdienst invullen zodat de belastingdienst weet welke zorgverleners u betaalt
Het PGB  dat u niet aan zorg uitgeeft, dient u terugbetalen aan het zorgkantoor.


Meer PGB informatie