Omdat zorg warm en passend moet zijn
Naar de
hoofpagina
Meer info over PGB

Het zorgkantoor kan u meer informatie geven over de PGB's
Telefoonnummer Zorgkantoor Midden-Brabant: 013-594 91 06
Telefoonnummer voor het PGB: 040-2975155        

Voor informatie, advies en (juridische) ondersteuning over alle vormen van PGB kunt u ook bij Per Saldo terecht. Hier kunt u ook een budgetbestedingsadvies krijgen.  Per Saldo is de vereniging van budgethouders in Nederland. Zij organiseert cursus   
sen, voorlichtingsbijeenkomsten en er zijn mogelijkheden voor onderling contact.
Telefoonnummer:  030-230 40 66
E-mail:   info@pgb.nl
Internet:   www.pgb.nl

Het SVB Servicecentrum PGB ondersteunt de budgethouders op het terrein van arbeidsrecht en belastingrecht, verzorgt de wettelijke loondoorbetaling en kan, als budgethouder dat wil, de salarisadministratie verzorgen bij arbeidsovereenkomsten waarbij  de budgethouder verantwoordelijk is voor inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies
Telefoonnummer: 030-264 82 00
Fax:   030-264 82 09
E-mail:  servicecentrumpgb@svb.nl
Internet:  www.svb.nl/servicecentrumpgb
Postbusadres:  Postbus 8038, 3503 RA Utrecht

Voor algemene vragen over inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen kunt u terecht bij de gratis belastingtelefoon voor particulieren : 0800-0543
Verder kunt u informatie krijgen via de speciale PGB website van het College voor zorgverzekerin-
gen. Zij coordineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en den Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten.
CVZ, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen
www.cvz.nl
www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/awbz/wanneer-in-aanmerking-pgb
E-mail: info@pgb.nl
Website: www.pgb.nl
E-mail: servicecentrumpgb@svb.nl
Website:  www.svb.nl/servicecentrumpgb
Website: Zorgverzekering Informatie Centrum
Website: www.cvz.nl