Omdat zorg warm en passend moet zijn
Naar de
hoofpagina
Wat doet het CIZ ?

Het CIZ kijkt of de cliŰnt recht heeft op zorg. Die beoordeling wordt in een indicatiebesluit verwoord door aan te geven wat de zorgbehoefte is in termen van zorgzwaartepakketten (aard van de zorg) en klassen (omvang).

Het CIZ heeft voor de indicatiestelling informatie nodig over uw situatie. Het zal u daarom om informatie vragen. Daarnaast kan het CIZ advies inwinnen bij andere instanties (huisarts / specialist).
De indicatie moet onafhankelijk, objectief en integraal worden gesteld.
Voordat de indicatie verloopt, moet u opnieuw ge´ndiceerd worden door het CIZ. U moet daarvoor zelf weer tijdig contact opnemen met het CIZ voor deze herindicatie.

Als u vindt dat het CIZ de verkeerde of te weinig zorg heeft ge´ndiceerd, kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het indicatiebesluit bezwaar aantekenen bij het CIZ. Het CIZ hoort uw standpunt en neemt een nieuw besluit. Als u het ook met dat besluit oneens bent, kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Veel CIZ's stellen ook de indicatie voor de De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).