Omdat zorg warm en passend moet zijn
Naar de
hoofpagina
Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Wat doet het CAK ?

Wanneer de hulp wordt ingeroepen van een thuiszorgorganisatie vindt vooraf indicatie plaats door een adviseur van het CIZ.
Samen met de adviseur wordt bekeken hoeveel en welke vorm van thuiszorg het beste aansluit bij de situatie.

Voor thuiszorg is een eigen bijdrage verschuldigd, die per week wordt vastgesteld.
De hoogte van deze eigen bijdrage is mede afhankelijk van het inkomen.
Ook de leeftijd, de samenstelling van het huishouden en het aantal uren zorg per week zijn van invloed op de hoogte van de eigen bijdrage.

Wanneer thuiszorg wordt verleend, zijn bij de thuiszorgorganisaties de persoonsgegevens van de cliŽnt bekend.
Ten behjoeve van de eigewn bijdrageregeling thuiszorg is de thuiszorginstelling verplicht deze persoonsgegevens door te geven aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) in Den Haag

De info-folder is op te vragen bij:
CAK Bijzondere Zorgkosten B.V.
Postbus 84030
2508 AA Den Haag
Tel: 0800-1925
E-mail: www.cak-bz.nl

Website: www.hetcak.nl