Omdat zorg warm en passend moet zijn
Naar de
hoofpagina
Belangrijke adressen voor informatie over ziekten

Maak hieronder uw keuze
Kanker
Voedings- en stofwisselingsziekten
Bloedziekten
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Blind- en slechtziendheid
Doof- en slechthorendheid
Overige ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Ziekten van de bloedsomlooporganen
Ziekten van de ademhalingsorganen
Ziekten van de spijsverteringsorganen
Ziekten van de urinewegen en de geslachtsorganen
Huidaandoeningen
Ziekten van spieren en skelet
Erfelijke en/of aangeboren aandoeningen
Ongevallen en vergiftiging
Medicijnverslaving
Overige ziekten en handicaps